Tôi nghĩ rằng trinh tiết của tôi đang giữ tôi ở lại trong cuộc sống

    Tôi nghĩ rằng trinh tiết của tôi đang giữ tôi ở lại trong cuộc sống – Hôm nay tôi muốn bước ra khỏi rào cản đó để trở thành 1 thiếu nữ , và thế là hôm nay tôi có mặt tại nơi đây